poniedziałek, 3 listopada 2014

Jesienne metamorfozy z WebQuestem

Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi postanowiła w tym roku szkolnym wdrażać w klasie czwartej metody nauczania oparte o edukację problemową, z wykorzystaniem WebQuestów. Pierwsze takie zajęcia odbyły się 30 października.

Podczas lekcji uczniowie wcielili się w rolę artystów plastyków, u których Dyrektor Szkoły zamówiła trzy obrazy. Temat to JESIENNE METAMORFOZY. Obrazy miały ozdobić korytarz szkolny i przedstawiały jesienne drzewa, a inspiracją była oczywiście przyroda za oknem.


Uczniowie krok po kroku odkrywali tajniki sztuki i przyrody, korzystając z zasobów Internetu, własnych doświadczeń, ale także podręcznika, albumów i leksykonów przyrodniczych. Każdy kolejny krok zbliżał ich do wykonania finalnej pracy – stworzenia jesiennych obrazów zgodnych z zamówieniem.
  • Krok 1 – poszukiwanie znaczenia słowa metamorfoza
  • Krok 2 – opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
  • Krok 3 – rozpoznawanie gatunków drzew po ich  liściach
  • Krok 4 – odkrywanie kompozycji symetrycznej
  • Krok 5 – tworzenie jesiennej palety barw z barw podstawowych
  • Krok 6 – malowanie lustrzanego odbicia liści
  • Krok 7 – odpowiedź na pytanie „Kto maluje na drzewach liście jesienią?”
  • Krok 8 – rozpoznawanie drzew po ich sylwetce
  • Krok 9 – tworzenie jesiennego drzewa
Podczas lekcji uczniowie korzystali ze stron zebranych na Padlecie:


Created with Padlet

Realizując zadanie pracowano bez dzwonków od 8:00 – 11:30. Przerwy wyznaczały poszczególne etapy lekcji. Projekt prowadziły dwie nauczycielki – Katarzyna Kasprzyk i Anna Romańska. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z nowej metody prowadzenia zajęć. Następny WebQuest w SP 130 w Łodzi już w listopadzie!

Opracowano na podstawie treści opublikowanych na stronie Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi: http://sp130.edu.pl/2014/11/03/webquest-w-klasie-4/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz