poniedziałek, 1 września 2014

Przypomnienie o poradniku dla nauczycieli

W nowym roku szkolnym chcielibyśmy zachęcać nauczycieli do częstszego korzystania z metody WebQuest na zajęciach. W społeczeństwie informacyjnym kluczową umiejętnością, potrzebną na co dzień i uczniom i nauczycielom, jest wyszukiwanie w sieci informacji, jej weryfikacja oraz przetwarzanie w wiedzę. Rozwijanie tej umiejętności powinno być elementem programów nauczania na wszystkich etapach kształcenia. 

W E B Q U E S T,
choć nazwa może być trudna do wymówienia, jest metodą, która może przynosić pozytywne rezultaty w podnoszeniu kompetencji medialnych i cyfrowych młodzieży. Jest ona zbliżona do metody projektu, ale różnica polega na tym, że praktycznie w całości praca następuje tu w sieci, z której wyszukiwane są i przetwarzane w wiedzę informacje. Dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem tej metody w nauczaniu przedmiotowym warto polecić e-poradnik „Metoda Webquest“ autorstwa Sabiny Furgoł i Lechosława Hojnackiego.


Poradnik jest próbą kompleksowego opisania metody wraz z praktycznymi poradami i odniesieniami, które mogą pomóc w jej popularyzacji w obszarze edukacji, tak szkolnej, jak i pozaszkolnej czy ustawicznej. Na bazie osobistych doświadczeń autorów w pracy z WQ, pokazuje, w jaki sposób metoda ta może być osadzona w praktyce szkolnej, pokazuje cele i zasady konstrukcji WQ, dobre i złe praktyki, przykłady z Polski i zagranicy.

Publikacja jest zarazem próbą odpowiedzi na rosnące zainteresowanie polskich nauczycieli metodą WebQuest. Nauczyciele poszukują nowych metod pracy, które są dla uczniów atrakcyjne, pozwalają wykorzystać ich zainteresowania internetem i urządzeniami cyfrowymi, a także motywują ich do poszukiwania, myślenia i działania. Na to pozwalają właśnie WebQuesty.

Publikacja w formacie EPUB do kupienia w serwisie Edustore.eu.

W nim również dostępna wersja demo.

Zapraszamy do lektury!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz