poniedziałek, 15 września 2014

Miasto Skarbów - webquest o Warszawie

Fundacja Think! zaprasza do realizacji webquestu na temat warszawskich zabytków, miejsc lub ludzi. Webquest można realizować lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze czy godzinie wychowawczej - został pomyślany jako narzędzie wspierające pracę nauczycieli omawiających zagadnienia związane z historią, kulturą, przemianami stolicy Polski. "Chcemy poprzez jego realizację ukazać miasto z bogatą przeszłością i fascynującą teraźniejszością oczami młodego pokolenia warszawiaków." - mówi Małgorzata Kowalczuk z Fundacji Think!, koordynator programu "Warszawskie Skarby", finansowanego ze środków M.St. Warszawy.

Efektem tego Webquestu będą uczniowskie filmy. Wezmą one udział w konkursie z nagrodami – szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu www.skarbymiasta.pl.

poniedziałek, 1 września 2014

Przypomnienie o poradniku dla nauczycieli

W nowym roku szkolnym chcielibyśmy zachęcać nauczycieli do częstszego korzystania z metody WebQuest na zajęciach. W społeczeństwie informacyjnym kluczową umiejętnością, potrzebną na co dzień i uczniom i nauczycielom, jest wyszukiwanie w sieci informacji, jej weryfikacja oraz przetwarzanie w wiedzę. Rozwijanie tej umiejętności powinno być elementem programów nauczania na wszystkich etapach kształcenia. 

W E B Q U E S T,
choć nazwa może być trudna do wymówienia, jest metodą, która może przynosić pozytywne rezultaty w podnoszeniu kompetencji medialnych i cyfrowych młodzieży. Jest ona zbliżona do metody projektu, ale różnica polega na tym, że praktycznie w całości praca następuje tu w sieci, z której wyszukiwane są i przetwarzane w wiedzę informacje. Dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem tej metody w nauczaniu przedmiotowym warto polecić e-poradnik „Metoda Webquest“ autorstwa Sabiny Furgoł i Lechosława Hojnackiego.