sobota, 2 listopada 2013

WebQuesty w bibliotece

Na potrzeby seminarium "Biblioteka pedagogiczna wspiera uczniów i nauczycieli gimnazjów w realizacji projektów edukacyjnych" Anna Iwicka-Okońska przygotowała dla ORE opracowanie pt. "WebQuest w pracy biblioteki szkolnej" (2011). Pokazuje w nim, w jaki sposób bibliotekarze mogą brać szerszy udział w działalności edukacyjnej szkoły.


Jeśli przyjąć, że celem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodego pokolenia do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na informacji, zaś uczeń jest zobowiązany do nabycia takich kompetencji w zakresie technologii informacyjnej, by potrafił w sposób selektywny dokonywać wyboru interesujących go treści, to jedną z najbardziej wartościowych metod pracy jest WebQuest - uważa Anna Iwicka-Okońska. Dla nauczycieli bibliotekarzy (i nie tylko) atutem tej metody z pewnością jest to, że w trakcie jej stosowania uczeń ma szansę nabyć umiejętność ukierunkowanego poszukiwania informacji, a także – co podkreśla autorka – ich przetwarzania.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (PDF).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz