sobota, 2 listopada 2013

Webquest w roli kursu e-learning

Metoda WebQuest wykazuje bliskie związki z metodą kursów e-learning. Opisywał to szczegółowo zespół ekspertów kierowany przez Grzegorza Zajączkowskiego w projekcie "Want2Learn. Chcę się uczyć - metodyka szkoleń eLearningowych."
WebQuest często może pretendować do roli samodzielnego w pełni interaktywnego kursu e-learning, czego specyficznym przypadkiem może być WebQuest „o WebQueście” autorstwa B. Dodge’a. Jego głównym celem jest odpowiedź na następujące pytania: Czym naprawdę jest WebQuest? Jak poznać, że to jest dobry WebQuest? Zadanie w tym WebQueście polega na krytycznej analiza pewnej liczby przykładów scenariuszy WebQuest i przedyskutowanie ich z różnych punktów widzenia.
Twórcy kursów e-learning nie będą raczej mieli problemu z tworzeniem WebQuestów. Pewne możliwości dają także platformy e-learningowe, które przy odpowiedniej konfiguracji mogą umożliwić bezpośrednie generowanie WebQuestów dla kursantów.

Więcej na ten temat w cytowanej publikacji (PDF).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz