sobota, 9 listopada 2013

WebQuest na 11 listopada

W tym serwisie będziemy chcieli udowodnić, że metoda WebQuest jest uniwersalną metodą kształcenia, która może być wykorzystana na każdym etapie nauki i na każdym przedmiocie, jak również w edukacji interdyscyplinarnej. Oparta na metodzie projektu może posłużyć do omówienia każdego tematu, do realizacji dowolnego przedsięwzięcia uczniowskiego wykorzystującego zasoby sieci, a także do świętowania ważnych dat. Jak na przykład Święta Niepodległości - z pewnością przynosi lepsze rezultaty edukacyjne niż pompatyczne apele szkolne.

Plakat na Święto Niepodległości przygotowany przez Wiktora Sielaszuka, ucznia SP nr 13 w Olsztynie
Prezentujemy WebQuest Patriotyzm, przygotowany przez Agnieszkę Sas z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 306 w Warszawie. Został on przygotowany do wykorzystania przez nauczycieli historii i języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, ale przecież bez problemu możemy stworzyć podobne webquesty dla innych poziomów kształcenia.
Kogo dziś można uznać za patriotę? Jak można okazywać przywiązanie do ojczystego kraju? Co powinno się zrobić aby uszanować minione pokolenia i ich dorobek? Jak i kiedy manifestować przywiązanie do narodowych symboli? Jakie święta państwowe powinni i obchodzą Polacy? W czasach, gdy w Polsce mieszkają przedstawiciele innych narodowości, czasowo zatrzymują się w niej obywatele innych krajów, a Polacy są także obywatelami Unii Europejskiej, nasuwa się także pytanie o wspólnotę narodową. Jak w świecie znikających granic zachować narodową odrębność? Jakie obowiązki wobec Polski mają jej obywatele bez względu na przynależność narodową?
Zapraszamy do radosnego świętowania Ważnych Narodowych Dat z wykorzystaniem WebQuestów!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz