niedziela, 3 listopada 2013

Od WebQuestu do prawdziwych zmian

WebQuest jest metodą, która wyzwala nieprawdopodobną energię i kreatywność uczniów. Niewinnie zaczynający się projekt może przerodzić się w dużą akcję społeczną, która oddziałuje na całą społeczność lokalną. Poszukiwania, które uczniowie prowadzą w sieci mogą przełożyć się później na konkretne działania w rzeczywistości "pozacyfrowej" - nie ma tu żadnych ograniczeń. Wszystko zależy od motywacji uczniów. A ta jest bardzo wysoka - co pokazuje na przykład realizacja WebQuestu poświęconego Marii Goeppert-Mayer, amerykańskiej noblistce, która urodziła się w Katowicach.

Tablica pamiątkowa na domu, w którym urodziła się Maria Goeppert-Mayer. CC-BY-SA Lestat, Wikipedia

W realizacji WebQuestu uczestniczyło 57 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach: 50 licealistów i 7 uczniów gimnazjum. Uczniowie pracowali w grupach, do których zostali przydzieleni zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Do grup, które cieszyły się największą popularnością należała grupa historyków (11 uczniów), najmniej osób zajęło się tworzeniem strony internetowej (4). Każda grupa otrzymała zadanie nad którym pracowała przez kilka tygodni:

  • Grupa biografów - opracować kalendarium życia Marii Goeppert-Mayer.
  • Grupa historyków - wykazać związki rodziny Marii Goeppert-Mayer ze Śląskiem.
  • Grupa geografów -sporządzić przewodnik po miejscach ważnych w życiu noblistki.
  • Grupa fizyków - zaprezentować dorobek Marii Goeppert-Mayer.
  • Grupa dokumentalistów - odnaleźć i udokumentować ślady Marii Goeppert-Mayer w Katowicach.
  • Grupa dziennikarzy - nawiązkach kontakt z krewnymi Marii Goeppert-Mayer.
  • Grupa socjologów - przedstawić działalność humanitarną noblistki.
  • Grupa prawników - sporządzić wniosek o nadanie imienia Marii Goeppert-Mayer jednej z katowickich ulic.
  • Grupa informatyków - stworzyć stronę z efektami prac wszystkich grup oraz zamieścić ją w Internecie.
Rezultaty prac można znaleźć na stronie WebQuestu: http://www.kopernik.katowice.pl/mgm.

Ale samo zebranie wszystkich informacji o życiu wybitnej amerykańskiej uczonej i ich prezentacja na forum szkoły nie zakończyło projektu uczniów - nawiązane zostały także kontakty z członkami rodziny noblistki, którzy odwiedzili szkołę, zaś Rada Miasta podjęła uchwałę o nazwaniu jednej z ulic w Katowicach imieniem Marii Goeppert-Mayer. Chociaż WebQuest realizowany był kilka lat temu (2006/2007) - jego rezultaty są widoczne do dziś. Tak to podsumowali uczestnicy tego projektu na stronie internetowej:
Liczymy na to, że poznanie postaci Marii Goeppert-Mayer, Jej życia i dorobku uświadomi mieszkańcom naszego regionu złożoność naszej historii i wspólnotę losów ludzi pochodzących z różnych kultur. Jesteśmy przekonani, że nazwanie ulicy Jej imieniem stanie się początkiem tego procesu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz