sobota, 2 listopada 2013

Nauczanie dla przyszłości - WebQuesty o zmianach wokół nas

Czy polska szkoła powinna uczyć dla przeszłości czy dla przyszłości. Na łamach Edunews.pl i w blogu Superbelfrów rozpoczęła się dyskusja zainicjowana przez Jacka Ścibora na temat tego, że chcąc uczyć osoby gotowe do podejmowania wyzwań w XXI wieku, ciągle patrzymy się daleko wstecz, koncentrujemy na "artefaktach", nie doceniamy zaś tego, co dzieje się dziś wokół nas, tu i teraz. Temat ten jest świetny do wykorzystania metody WebQuest.
 
Skąd ten pomysł? Otóż w ramach projektu “Fundusze dla Polski 3 – Interaktywna mapa przemian” w 2012 r. Fundacja Think! przygotowała zestaw pięciu WebQuestów dotyczących pięciu obszarów finansowania przemian w naszym kraju z Funduszy Europejskich. Zostały one pomyślane jako narzędzia wspierające prace nauczycieli omawiających zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym i społecznym Polski (w perspektywie 2007-2013). Wykorzystując te WebQuesty można pokazać, w jaki sposób patrzymy w przyszłość, jak zmieniają się miejsca, obiekty czy instytucje, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a także korzyści, jakie przyniosły różnym środowiskom: lokalnym, społecznościowym, mieszkańcom aglomeracji, a także naukowcom, uczniom, turystom, przedsiębiorcom...

Zachęcamy do wykorzystania na zajęciach - omawiane WebQuesty dostępne są na stronie: http://webquesty.wordpress.com.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz