niedziela, 13 października 2013

Na początek

Zaczynamy osobny blog sprofilowany na tematykę metody WebQuest, wychodząc z założenia, że jest to odpowiednia metoda pracy w cyfrowym świecie z cyfrowymi uczniami (także metoda na czasie - jeśli zważymy na wzrost znaczenia internetu w naszym życiu).

W dobie dominacji cyfrowych technologii, wszechobecnej i nadmiarowej informacji, umiejętności selekcjonowania treści oraz kreatywnego generowania na ich podstawie nowych treści - zyskują znaczenie kluczowe. Niedostatek takich umiejętności wynika też z jeszcze innego aspektu specyfiki polskiej szkoły. Konstrukcja systemu egzaminów zewnętrznych jest ukierunkowana na udzielanie “jedynej poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie”. Wbrew deklaracjom nawet zadania o otwartej formule odpowiedzi, w których brak jednoznacznego, jedynego poprawnego rozwiązania, są oceniane przy pomocy niesławnego już “klucza”, który w istocie znów określa zbiór odpowiedzi jedynie słusznych, prostych do wyobrażenia, przewidzenia, sprawdzenia i zmierzenia w punktach. Nauczyciele rozliczani w ten sposób z efektywności pracy - tak też w efekcie projektują kształt swojego nauczania.

WebQuest, który najprościej możemy opisać jako aktywność uczniów (w dużej mierze w internecie) opartą o metodę projektu, w którym większość informacji jest pozyskiwanych z sieci, stanowi z gruntu odmienne podejście do problemu. Tutaj formuła zadania prowadzi do poszukiwania różnych rozwiązań postawionego w zadaniu problemu (np. “jak pozyskać energię ze źródeł odnawialnych?”, “zbadaj poziom hałasu obok Twojego domu, porównaj go z normami i przykładami z innych środowisk, przedstaw wnioski i rekomendacje”). Nie nadają się tu do bezpośredniego stosowania podręcznikowe zadania otwarte  dla ucznia, podobnie jak te zamieszczane w testach na egzaminach zewnętrznych, które prowadzą do jednej poprawnej odpowiedzi (np. oblicz pole kwadratu, omów budowę układu nerwowego, rozwiąż równanie kwadratowe).

W blogu tym będziemy publikować wiele różnych informacji na temat wykorzystania metody WebQuestu. Zapraszamy do śledzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz